OKULUMUZ

MİSYON-VİZYON

          Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, Milli, Demokratik, Laik Hukuk Devleti İlkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, devletten ve milletten başka yere bağı ve bağlılığı olmayan, aklı hür vicdanı hür, polis olmanın şeref, gurur ve şuurunda, polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyabilen, bedensel, zihinsel ve ahlaki bakımdan, sağlıklı, çağdaş, bilimsel ve teknolojik düzeyde eğitim öğretim gören Polis Memurları yetiştirmektir.